เกี่ยวกับบริษัท

HUNZ-1ก่อตั้งในปี 1997

HUNZ-2ผลผลิตประจำปีมากกว่า 100,000 แผ่น

HUNZ-3พื้นที่ทั้งหมดมากกว่า 40,000 ตารางเมตร

HUNZ-4เหมืองของตัวเอง

HUNZ-5ยอดขายกว่า 20 ประเทศ

  • Apexquartstone-factory